Podpořili jsme a dále podporujeme

Nadace Jedličkova ústavu pomáhá dětem a mladým lidem s tělesným a kombinovaným postižením do 30 let nebo organizacím se stejným posláním jako naše Nadace, které jim poskytují služby. Děje se tak prostřednictvím příspěvkového a grantového řízení.

iPad 1

Příjemci pomoci obdrží individuální nadační příspěvek (fyzické osoby) nebo nadační grant (právnické osoby). Někteří donátoři už při poskytnutí daru sdělí, komu a na co má být příspěvek použit.  Přejí si, aby prostředky či předměty byly evidovány prostřednictvím nadace, jejíž účetnictví je auditované a transparentní.

Žadatele o příspěvek nadace podpoří pouze v případě, zná-li dobře jeho situaci. To je v našem systému plně zajištěno. Nadační dary se často týkají aktivit spojených s žáky a studenty škol Jedličkova ústavu, případně Sportovním clubem Jedličkova ústavu Praha a dalších sdružení Centra služeb Vyšehrad.

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

Klikni a daruj

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz