Pomoc pro jednotlivce

Termíny pro doručení Vaší žádosti pro 1. pololetí 2023: 16. ledna 2023 13. února 2023 10. března 2023 11. dubna 2023 9. května 2023 5. června 2023 Případná změna termínu bude včas oznámena. Nadace Jedličkova ústavu poskytuje (v souladu se svým statutem) finanční příspěvky individuálním žadatelům – fyzickým osobám, podle předem stanovených pravidel. Za nezletilé … Pokračování textu Pomoc pro jednotlivce