Sociální a pracovní rehabilitace

PracRehab1    PracRehab2

Sociální rehabilitace v širším významu představuje činnosti, které směřují ke zlepšení integrace lidí s handicapem do společnosti s důrazem na osobní a osobnostní rozvoj jednotlivce. Pracovní rehabilitace pak znamená získávání pracovních dovedností a znalostí, pomoc při hledání budoucího uplatnění i podporu při zajištění pracovního místa.

Projekty z těchto oblastí provozují spřátelené neziskové organizace z Centra služeb Vyšehrad, které postupně vznikly okolo Jedličkova ústavu a škol, aby rozšířily nabídku služeb pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením.

Za všechny podpořené projekty uveďme tři příklady:

Maturus

Maturus, o. p. s. – grafické studio, které je vlastním nadačním projektem pracovní rehabilitace. Lidé s tělesným postižením zde poskytují profesionální grafické služby, zatímco další se tomu v rámci tréninkového pracoviště teprve učí.  

PracRehab3

„Jdu na praxi“ – Asistence, o. p. s. a JÚŠ pro své žáky posledních ročníků praktické, sociálně-správní a obchodní školy hledá a realizuje praxe, které je připravují na budoucí pracovní uplatnění.

PC

Nákup PC vybavení, které slouží jako komunikační pomůcka pro studenty s handicapem a aktivně je podporujeme při jejich studiu na vysokých i jiných školách.

Podpořte prosím sociální a pracovní rehabilitaci prostřednictvím naší sbírky na poslání Nadace JÚ!

Můžete tak učinit následujícími způsoby

 • Příspěvkem na transparentní sbírkový účet 350350/5500 
 • Prostřednictvím on-line platby  
 • Odeslání jednorázové dárcovské SMS ve tvaru:
  DMSmezeraPROJEDLICKUmezera30
  DMSmezeraPROJEDLICKUmezera60
  DMSmezeraPROJEDLICKUmezera90
  na telefonní číslo 87 777 nebo trvalé DMS ve tvaru:
  DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera30
  DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera60
  DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera90
  na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč.
  Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Nadace Jedličkova ústavu obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
  Více na www.darcovskasms.cz – a také další informace o DMS pro Nadaci JÚ
 • Vhozením peněz do některé z našich kasiček, které najdete na vybraných místech po celé ČR

Děkujeme jménem těch, kterým sociální a pracovní rehabilitace pomáhá k plnohodnotnému zapojení do života!Aktuální sbírky a projekty

Podpořte Martinovy paraatletické úspěchy

Zatím vybráno:
500 Kč
tedy 2 % z 30 000 Kč.

2%

Nová naslouchadla pro Jaroslava

Zatím vybráno:
32 650 Kč
tedy 131 % z 25 000 Kč.

131%

Eliška s Oldou potřebují nové vozíky

Zatím vybráno:
14 000 Kč
tedy 28 % z 50 000 Kč.

28%

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz