Důležitý krok pro Andreu

Andrea je mladá slečna, pro kterou fyzické postižení, kvůli kterému se pohybuje na mechanickém vozíku, není překážkou pro plnění jejích snů. V červnu úspěšně zakončila maturitou Střední školu Jedličkova ústavu – obor sociální činnost a plánuje ve studiu pokračovat.

Andrea nedávno udělala velký životní krok k samostatnosti – odstěhovala se od své pěstounky a nyní využívá služeb denního stacionáře Jedličkova ústavu a na víkendy si pronajímá samostatný pokoj. V současnosti je finančně odkázána pouze sama na sebe a na státní příspěvky, ze kterých musí hradit stravu, ubytování a péči v týdenním stacionáři.  Během víkendů si také potřebuje hradit osobní asistenci, která je důležitým nástrojem pro podporu a zajištění plného začlenění lidí s postižením do společnosti a Andree umožňuje žít co nejvíce nezávislý život.

Andrea žádá Nadaci Jedličkova ústavu o příspěvek na hrazení osobní asistence v hodnotě 40 000 Kč a zároveň nás žádá o příspěvek 15 000 Kč na pronájem elektrického vozíku, který jí umožní větší samostatnost pohybu.

Jedním z hlavních cílů Nadace Jedličkova ústavu je podporovat mladé lidí s postižením v plném začlenění do společnosti, a proto bychom rádi Andreu podpořili v cestě k samostatnosti a pomohli jí částkou 55 000 Kč.

Chcete-li pomoci Andree nebo dalším žadatelům s podobnými příběhy, přispějte, prosím! Děkujeme za podporu!

  • Příspěvkem na transparentní sbírkový účet 350350/ 5500 
  • Prostřednictvím on-line platby

Odesláním jednorázové dárcovské SMS ve tvaru:
DMSmezeraPROJEDLICKUmezera30
DMSmezeraPROJEDLICKUmezera60
DMSmezeraPROJEDLICKUmezera90                                                                                  DMSmezeraPROJEDLICKUmezera190 na telefonní číslo 87 777

nebo trvalé DMS ve tvaru:

DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera30
DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera60 DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera90
DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera190 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60, 90 nebo 190 Kč. 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 nebo 190 Kč, Nadace Jedličkova ústavu obdrží 29 nebo 59 nebo 89 nebo 189 Kč. Více na www.darcovskasms.cz a informace o DMS pro Nadaci JÚ

Děkujeme jménem Andrey a dalších žadatelů, kterým vaše podpora pomáhá žít aktivním životem! 

Zatím vybráno

55 000 Kč

100 % z celkové částky 55 000 Kč

100%

Jak přispět?

  • Příspěvek na transparentní sbírkový účet 350350/5500
  • Odeslání dárcovské SMS ve tvaru DMS PROJEDLICKU 30 na číslo 87 777 v ceně 30 Kč, nebo dárcovské SMS – DMS TRV PROJEDLICKU 30 pro trvalou měsíční podporu v ceně 30 Kč každý měsíc na číslo 87 777. Další informace o DMS pro NJÚ.
  • Vhozením peněz do některé z našich kasiček, které najdete na vybraných místech po celé ČR.

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz