Centrum služeb Vyšehrad

 

CSV je volné a neformální sdružení několika neziskových organizací, které vznikly kolem Jedličkova ústavu a škol na pražském Vyšehradě.  Rozvíjejí a poskytují služby mladým lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením, a to nejen žákům „Jedle“, ale i mnoha dalším. Nadace JÚ je součástí této rodiny, která je vzájemně propojená a spolupracuje na naplnění hlavního cíle – plnohodnotné začlenění dětí a mladých lidí s tělesným nebo kombinovaným postižením do společnosti.

jus - logo

Jedličkův ústav a školy – poskytuje vzdělávání, komplexní rehabilitaci, konzultační činnost, samostatné bydlení a volnočasové aktivity pro děti a mládež s tělesným nebo kombinovaným postižením.

AS_logo_WEB

Asistence o. p. s. – provozuje osobní asistenci a sociální rehabilitaci. Se studenty škol JÚŠ spolupracuje v Tranzitním programu, s dalšími klienty pak při podporovaném zaměstnávání. Součástí služeb je i ergoterapie a realizace aktivit Klubu absolventů JÚŠ. Je dlouhodobě aktivní v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě.

logo Borůvka

Borůvka o. p. s. – nabízí osobám s tělesným postižením dopravu do škol, inkluzivní vzdělávání v běžných základních školách, fyzioterapii, tréninkový pracovní program ukončený hledáním zaměstnání i zaměstnávání samotné.

Maturus_Logo

Maturus  o. p. s. – poskytuje profesionální grafické služby a zároveň v této oblasti vzdělává lidi s tělesným postižením.

nsfju logo

Nadační stipendijní fond JÚ – shromažďuje a přiděluje finanční prostředky podporující studium mladých lidí s postižením.

Logo Protebe

PROTEBE o. s. – provozuje sportovní, kulturní i vzdělávací aktivity pro psychicky, fyzicky i sociálně handicapované děti a mládež.

SC-JU logo

Sportovní club JÚ Praha o. s. – provozuje četné sportovní aktivity pro lidi s postižením na vrcholové i rekreační úrovni.

TAP o.s.

Tap o. s. – sdružení zaměřené na rozvoj zájmů, dovedností a schopností lidí se zdravotním postižením, jeho hlavními projekty jsou hudební skupina The Tap Tap a vzdělávací centrum Studeo

Zeme_lidi

Země lidí o. p. s. – organizace orientující se na volnočasové aktivity dětí a mládeže s tělesným a kombinovaným postižením. Cílem je zprostředkovat takový způsob trávení volného času, jaký si sami vyberou. Nabízíme víkendové poznávací akce (lyžování, cyklistika, lázně, rafty, rybaření), jednodenní komunitní akce (sídlištní běh, filmové večery, workshopy), zájmové kroužky, sportovní turnaje, letní tábory.

 

A v neposlední řadě naše Nadace Jedličkova ústavu.

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Ahrend Marketingová aplikace pro podporu prodeje a automatizaci zákaznické péče nám pomáhá s rychlým, bezpečným a spolehlivým doručením hromadných e-mailů.

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz