Pomoc pro jednotlivce

Termíny pro doručení Vaší žádosti pro
1. pololetí 2024:

 

 • 15. 1. 2024 
 • 12. 2. 2024
 • 11. 3. 2024
 • 6. 5. 2024
 • 3. 6. 2024

 

Případná změna termínu bude včas oznámena.


Nadace Jedličkova ústavu poskytuje (v souladu se svým statutem) finanční příspěvky individuálním žadatelům – fyzickým osobám, podle předem stanovených pravidel. Za nezletilé žadatele podává žádost zákonný zástupce.

Nadace Jedličkova ústavu poskytuje nadační příspěvky individuálním žadatelům na základě žádosti, která musí být podána na předepsaném formuláři. Nedílnou součástí žádosti jsou uvedené přílohy, zejména čestné prohlášení o výši příjmů domácnosti žadatele a další přílohy specifikované ve formuláři žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku.

Řádně vyplněné žádosti posuzuje příspěvková komise. O poskytnutí či zamítnutí nadačního příspěvku rozhoduje předsednictvo nebo správní rada Nadace Jedličkova ústavu. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Příspěvková a grantová komise se posouzení Vašich žádostí věnuje každý měsíc s výjimkou prázdnin.

Potřebuji pomoci

Žádost o individuální nadační příspěvek lze podat kdykoli v průběhu roku. Žádat lze o příspěvek na:

 • rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • vybavení domácností
 • podporu pracovních a vzdělávacích příležitostí
 • bezbariérovost
 • osobní asistenci
 • počáteční seznámení se sexuální asistencí
 • tábory a školní pobyty
 • vzdělávací kurzy

Příspěvky nelze poskytovat zpětně na výrobky nebo služby, které již byly pořízeny!

Kdo může žádat?

 • stávající uživatelé služeb JÚŠ
 • bývalí uživatelé služeb JÚŠ do 30 let věku

V případech hodných zvláštního zřetele může správní rada NJÚ udělit výjimku z tohoto pravidla.

Formuláře ke stažení (ve formátu *.doc):

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku – individuální žadatelé

Čestné prohlášení o výši příjmů domácnosti žadatele za rok 2023

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Příspěvková pravidla k nahlédnutí zde

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Ahrend Marketingová aplikace pro podporu prodeje a automatizaci zákaznické péče nám pomáhá s rychlým, bezpečným a spolehlivým doručením hromadných e-mailů.

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz