Organizační struktura Nadace JÚ

  • Správní rada
  • Dozorčí rada
  • Výkonná ředitelka a kancelář 

 Nadace Jedličkova ústavu je řízena 9člennou správní radou. Tvoří ji rodiče žáků Jedličkova ústavu a škol, jeho zaměstnanci nebo lidé z řad veřejnosti.

Práva a povinnosti správní rady vyplývají z působnosti správní rady nadace stanovené zákonem o nadacích a nadačních fondech a Statutu Nadace Jedličkova ústavu. K základním povinnostem správní rady patří:

  • správa majetku a nadačního jmění
  • řízení činnosti nadace
  • rozhodování ve věcech existence nadace

Za nadaci ve všech věcech jedná správní rada nadace tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace připojí své podpisy vždy dva členové správní rady z pětice tvořené předsedou, dvěma místopředsedy a dvěma dalšími pověřenými členy správní rady.

Složení správní rady Nadace Jedličkova ústavu

Mgr. Taťána Waltrová

Mgr. Taťána Waltrová

předsedkyně správní rady

 

Mgr. Antonín Herrmann

Mgr. Antonín Herrmann

místopředseda správní rady

 

Ing. Petr Macháček

Ing. Petr Macháček

místopředseda správní rady

 

Jana Sussová

Doc. MUDr. Jana Sussová

členka správní rady

 

Petr Kubiče

Ing. Petr Kubiče

člen správní rady

 

Kateřina Mullerová

Mgr. Kateřina Müllerová

členka správní rady

 

Kamil Kroc

Bc. Kamil Kroc

člen správní rady

 

 

Ing. Michal Novák

člen správní rady

 

Mgr. Iveta Kadlecová

Mgr. Iveta Kadlecová

členka správní rady

 

Činnost nadace průběžně kontroluje 3členná dozorčí rada složená z externích spolupracovníků nadace.

 

Složení dozorčí rady Nadace Jedličkova ústavu

Tomáš Kutnar

Mgr. Tomáš Kutnar

předseda dozorčí rady

 

Kateřina Angelisová

Mgr. Kateřina Angelisová

členka dozorčí rady

 

PhDr. Michal Sroka

člen dozorčí rady

 

Hlavní otázky činnosti nadace projednávají a detailně sledují členové správní (dozorčí) rady v komisích:

a) Příspěvková a grantová komise
b) Finanční komise
c) Komise pro nemovitosti
Zasedání správní a dozorčí rady se konají společně, 1x za měsíc.

Ředitelka nadace a pracovníci kanceláře jsou pověřeni výkonnou činností.

Složení kanceláře Nadace Jedličkova ústavu:

Ing. Markéta Balvínová – výkonná ředitelka NJÚ

Ing. Zuzana Minářová – asistentka a koordinátorka projektů

Alena Fellerová – koordinátorka veřejné sbírky

Dr. Václav Scheiner – koordinátor fundraisingu a marketingu

Tereza Vojtová – koordinátorka PR a komunikace

Kontakty NJÚ

Činnost nadace je upravena Statutem NJÚ, jehož poslední úprava je ze dne 31. 8. 2021.

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz