150 let žije odkaz prof. Rudolfa Jedličky

prof. MUDr. Rudolf Jedlička
 * 20. 2. 1869      Lysá nad Labem   26. 10. 1926    Nový Svět (Harrachov)

Významná osobnost naší historie – český lékař, chirurg, rentgenolog a radiolog, iniciátor a mecenáš řady sociálně zdravotních iniciativ. V roce 2019 jsme si připomněli 150. výročí jeho narození.

Jedlička lékař a zakladatel Pražského sanatoria: Rudolf Jedlička byl absolventem české lékařské fakulty v Praze (promoval roku 1892), asistentem a od roku 1901 docentem na chirurgické klinice této fakulty. Po vzniku Československa byly Jedličkovy nesporné vědecké zásluhy roku 1921 oceněny jeho jmenováním řádným profesorem a prvním přednostou II. chirurgické kliniky University Karlovy, jež byla původně umístěna v Pražském sanatoriu v Podolí, které Jedlička založil roku 1914.

Jedlička diagnostik a zakladatel české rentgenologie: Jedlička světově proslul především v chirurgii kostní a břišní. Byl mistrným diagnostikem a na Maydlově pražské chirurgické klinice, brzy po objevu Roentgenových paprsků (listopad 1895), prosadil už v lednu 1897 první operaci provedenou na základě diagnostiky rentgenem. Rentgenologii v Čechách prosazoval nejenom jako diagnostický prostředek, ale také jako doplněk léčby zhoubných nádorů.

Jedlička mecenáš a zakladatel Jedličkova ústavu: významné byly jeho snahy humanitní a sociálně lékařské. Roku 1905 byl z jeho iniciativy založen při Spolku českých lékařů Spolek pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů v Čechách, s bioptickou stanicí, experimentálním oddělením a dispenzářem, v němž byli chudí pacienti ošetřováni bezplatně. Roku 1913 založil v Praze ústav pro tělesně postižené děti, který byl na jeho počest nazván Jedličkovým ústavem. Jedlička jako jeho zakladatel byl veden myšlenkou dát handicapovaným dětem možnost odborného léčení a odborné výchovy k pokud možno samostatnému a plnohodnotnému životu (zdroj: Kdo je kdo).

Jedlička lidský a podporující: v letech 1912 – 1913 se zúčastnil první balkánské války. Z vlastních prostředků vypravil chirurgickou skupinu, v jejímž čele zadarmo pracoval v bělehradské nemocnici. Jeho tým odoperoval 1 788 raněných. Jedlička byl štědrým mecenášem s hluboce lidským přístupem. Ke své práci přistupoval vždy nesmírně obětavě, bez ohledu na vděčnost a popularitu a v případě potřeby operoval i zdarma. Jeho konání nikdy nechyběla stálost, důslednost a hluboký zájem o sociální problémy. Smyslem jeho práce bylo vždy pomáhat.

Význam jeho životní cesty a poslání bychom rádi připomněli české veřejnosti, každá taková osobnost našeho národa stojí za připomenutí.

Seznamte se! Připomínáme a vzpomínáme v roce 2019:

Petr Hora-Hořejš : U stolu s prof. MUDr. Rudolfem Jedličkou

Lukáš Cvrček : Vůle vítězí ( Týden historie 13. 2. 2019 )

Česká televize: Kalendárium 17.2.2019 (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/219562235300004/)

Česká televize: Sama doma 26.2.2019 (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/219562220600030/video/678017)

Regionální televize Ústecka – Vernisáž výstavy v MMÚ 14.3.2019 (https://www.facebook.com/usteckatelevize/videos

150 let žije odkaz prof. Rudolfa Jedličky – Jiří Dvořák                                                             (https://www.youtube.com/watch?v=cl_KLBt0jRc&t)

150 let žije odkaz prof. Rudolfa Jedličky – Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. (https://www.youtube.com/watch?v=7AIoQ6QXm1c&t)

150 let žije odkaz prof. Rudolfa Jedličky – Petr Vichnar

(https://www.youtube.com/watch?v=5RczlrZ1NUQ)

150 let žije odkaz prof. Rudolfa Jedličky – dobrovolníci z Kooperativy pomáhají

(https://www.youtube.com/watch?v=rvLWTpwf7fg)

Česká televize: Rudolf Jedlička 1.1.2020

(https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12108541717-rudolf-jedlicka/21856226688/)

 

 

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Ahrend Marketingová aplikace pro podporu prodeje a automatizaci zákaznické péče nám pomáhá s rychlým, bezpečným a spolehlivým doručením hromadných e-mailů.

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz