Pomoc pro organizace

Termíny pro doručení Vaší žádosti pro
1. pololetí 2024:

 

  • 15. 1. 2024 
  • 12. 2. 2024
  • 11. 3. 2024
  • 6. 5. 2024
  • 3. 6. 2024

 

Případná změna termínu bude včas oznámena.


SONY DSC

Žadatelem o nadační grant může být pouze právnická osoba, která prokáže svoji existenci dokladem o řádné registraci v souladu s právním řádem České republiky a splňuje zákonem stanovené podmínky pro příslušnou činnost sociální a humanitární zaměřenou ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Nadační granty mohou být poskytovány

  • občanským sdružením
  • obecně prospěšným společnostem
  • právnickým osobám poskytující sociální, zdravotnické a vzdělávací služby
  • příspěvkovým organizacím

Žádost o nadační grant – dokument ke stažení

Závěrečná zpráva – dokument ke stažení

Grantová pravidla k nahlédnutí zde

Grant nelze poskytnout zpětně. Žádost lze podat kdykoli v průběhu roku.

Potřebuji pomoci 2

Na výsledky kategorie nadačních grantů z minulých let se můžete podívat zde.

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz