Nová naslouchadla pro Jaroslava

Jaroslav je studentem 3. ročníku Praktické školy Jedličkova ústavu, narodil se s tělesným, zrakovým, sluchovým a řečovým postižením. Vadu sluchu kompenzuje oboustranným používáním naslouchadel. Jeho sluchadla jsou však již nevyhovující a na doporučení lékaře si má pořídit nová.

Celková cena nových naslouchadel pro Jaroslava je však 50 000 Kč a pojišťovna je hradí pouze částečně. Jaroslav od narození žije v dětském centru a je odkázán jen na příspěvky na péči a invalidní důchod. Na doplatek nových naslouchadel nemá finanční prostředky, a proto se obrátil na Nadaci Jedličkova ústavu s žádostí o pomoc.

My bychom rádi Jaroslavovi pomohli s uhrazením nových naslouchadel v celkové částce 25 000 Kč.

Chcete-li pomoci Jaroslavovi nebo dalším žadatelům s podobnými příběhy, přispějte, prosím! Děkujeme za podporu!

Pomoci můžete:

  • Příspěvkem na transparentní sbírkový účet 350350/ 5500 – do poznámky k platbě uveďte „Pro Jaroslava“
  • Nebo odesláním jednorázové dárcovské SMS ve tvaru:

DMSmezeraPROJEDLICKUmezera30
DMSmezeraPROJEDLICKUmezera60
DMSmezeraPROJEDLICKUmezera90                                                                                  DMSmezeraPROJEDLICKUmezera190 na telefonní číslo 87 777

nebo trvalé DMS ve tvaru:

DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera30
DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera60 DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera90
DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera190 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60, 90 nebo 190 Kč. 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 nebo 190 Kč, Nadace Jedličkova ústavu obdrží 29 nebo 59 nebo 89 nebo 189 Kč. Více na www.darcovskasms.cz a informace o DMS pro Nadaci JÚ

Děkujeme jménem Jaroslava a dalších žadatelů, kterým vaše podpora pomáhá žít aktivním životem! 

Zatím vybráno

32 650 Kč

131 % z celkové částky 25 000 Kč

131%

Jak přispět?

  • Příspěvek na transparentní sbírkový účet 350350/5500
  • Odeslání dárcovské SMS ve tvaru DMS PROJEDLICKU 30 na číslo 87 777 v ceně 30 Kč, nebo dárcovské SMS – DMS TRV PROJEDLICKU 30 pro trvalou měsíční podporu v ceně 30 Kč každý měsíc na číslo 87 777. Další informace o DMS pro NJÚ.
  • Vhozením peněz do některé z našich kasiček, které najdete na vybraných místech po celé ČR.

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz