Jdu na praxi

Tento projekt je názornou ukázkou toho, jak je důležitá přímá podpora mladých lidí s tělesným postižením, jejichž snem je žít plnohodnotný život a najít uplatnění na současném trhu práce. Projekt je zaměřen na posílení dovedností spojených s vyhledáváním a realizací studijních praxí na běžných pracovištích a také na sebepoznání a objevení talentů a předpokladů pro výkon pracovních činností. Tato odborná pomoc je poskytována studentům Jedličkova ústavu a škol – Praktické, Sociálně správní a Obchodní školy. Do projektu „Jdu na praxi“ je zapojeno 11 studentů.

Podpora je zajištěna formou pracovní a osobní asistence během praxe a také formou konzultací s odborníky. Ti studentům aktivně pomáhají během zjišťování jejich zájmů a pracovních preferencí a jsou jim také rádci při vyhledávání konkrétní a vhodné praxe. Během té pak klienti potřebují pomoc osobních asistentů, kteří plní nepostradatelnou roli doprovodu. A právě na zajištění osobních asistentů směřuje finanční podpora Nadace Jedličkova ústavu. Osobní a pracovní asistenci na pracovišti zajišťuje Asistence, o. p. s.

Smysl praxí spočívá nejen v získání pracovních zkušeností, ale také v prohlubování sociálních dovedností a vztahů v průběhu praxe. Tato zkušenost totiž není jen o vykonané práci, ale také o získání dobrého pocitu, nabytí samostatnosti a o zážitcích, které studenti během období praxe získávají.

Cílová částka na zajištění osobních asistentů pro studenty, kteří se zapojili do projektu „Jdu na praxi“, je 60 000 Kč na jeden školní rok. Pokud chcete podpořit cíl tohoto projektu, který pomáhá mladým lidem s postižením v získání potřebných pracovních zkušeností, můžete tak učinit následujícím způsobem:

 • Příspěvkem na transparentní sbírkový účet 350350/5500 
 • Prostřednictvím on-line platby
 • Odeslání jednorázové dárcovské SMS ve tvaru:
  DMSmezeraPROJEDLICKUmezera30
  DMSmezeraPROJEDLICKUmezera60
  DMSmezeraPROJEDLICKUmezera90
  na telefonní číslo 87 777 nebo trvalé DMS ve tvaru:
  DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera30
  DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera60
  DMSmezeraTRVmezeraPROJEDLICKUmezera90
  na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč.
  Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Nadace Jedličkova ústavu obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
  Více na www.darcovskasms.cz – a také další informace o DMS pro Nadaci JÚ
 • Vhozením peněz do některé z našich kasiček, které najdete na vybraných místech po celé ČR.

Zatím vybráno

28 610 Kč

48 % z celkové částky 60 000 Kč

48%

Jak přispět?

 • Příspěvek na transparentní sbírkový účet 350350/5500
 • Odeslání dárcovské SMS ve tvaru DMS PROJEDLICKU 30 na číslo 87 777 v ceně 30 Kč, nebo dárcovské SMS – DMS TRV PROJEDLICKU 30 pro trvalou měsíční podporu v ceně 30 Kč každý měsíc na číslo 87 777. Další informace o DMS pro NJÚ.
 • Vhozením peněz do některé z našich kasiček, které najdete na vybraných místech po celé ČR.

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Ahrend Marketingová aplikace pro podporu prodeje a automatizaci zákaznické péče nám pomáhá s rychlým, bezpečným a spolehlivým doručením hromadných e-mailů.

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz